Pályázatok


Pályázati felhívás 

A „SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY” Kuratóriuma pályázatot hirdet helyi közösségek által szervezett rendezvények, események, valamint az általuk megvalósítandó fejlesztések támogatására.

Célterületek:
- Szatymaz kulturális és közösségi életének élénkítése
- A lakosság környezettudatosságának erősítése, épített és természeti környezetünk védelme
- Az egészséges életmódra való ösztönzés, egészségtudatos magatartásformák kialakítása

Pályázati feltételek:
- A pályázat benyújtója szatymazi székhelyű civil szervezet, helyi közösség.
- Szervezetenként egy támogatási kérelem nyújtható be.
- A támogatást kizárólag a pályázatban megjelölt célra lehet felhasználni.
- A pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt.
- A pályázati támogatással megvalósított programokhoz kapcsolódó kommunikációs anyagokon (meghívó, szórólap, plakát, honlap, FB oldal, stb.) Szatymazért Alapítványt támogatóként fel kell tüntetni
- A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról részletes szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles készíteni.
- A támogatás elnyeréséhez a pályázó részéről önerő biztosítása nem kötelező. Elszámolni a pályázaton elnyert összeggel kell.
- Amennyiben pályázó nem kapja meg a pályázaton igényelt támogatás teljes összegét, lehetősége van a pályázati program arányos csökkentésére.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A felosztandó forrás nagysága összesen: 300.000.- Ft

Határidők:
A benyújtás határideje: 2017. július 25.
Az elbírálás határideje: 2017. augusztus 15.


Pályázati adatlap


__________________________________________________________________________________Szatymaz Község Polgármesteri Hivatala
6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon/Fax: 62-583-560