Nyomtatványok


Adó:
-
Adótájékoztató
- Adatbejelentés a gépjárműadóról
- Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegő iparűzési tevékenység esetén
- Bevallás a magánszemélyek kommunális adójának megállapításához
- Bevallás az előrehozott helyi adóról
- Bevallás az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén
- Bevallás az önellenőrzéssel történt helyesbítésről
- Helyi iparűzési adó bejelentkezés-adatmódosítás  (Excel formátum)
- Helyi iparüzési adobevallás-adóelőleg kiegészítéséről  (Excel formátum)
- Helyi iparűzési adóbevallás 2016  (Excel formátum)
- Helyi iparűzési adóbevallás 2015  (Excel formátum)
- Helyi iparűzési adóbevallás 2014  (Excel formátum)
- Helyi iparűzési adóbevallás 2013  (Excel formátum)

- Helyi iparűzési adóbevallás 2012  (Excel formátum)
- Kérelem helyi iparűzési adóelőleg módosítására
- Őstermelői nyilatkozat
- Túlfizetés adószámlák közötti átvezetésre, vagy visszautalásra irányuló kérelem
- Bevallás talajterhelési díj
- Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról

Kereskedelmi tevékenység engedély  (működési engedély):
- Kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
 
Telephely engedély (ipar) :
- Bejelentés bejelentés köteles tevékenységről
- Bejelentés telepengedély köteles tevékenységről

Közterület-használtai engedély:
- Közterület-használati engedély kérelem

3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű tárolására szóló engedély
- Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, vontató, pótkocsi és autóbusz tárolására alkalmas telephely igazolására

Szálláshely:
- A vendégforgalom összesített adataira vonatkozó jelentés
- Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység megkezdéséről
- Bejelentés nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről
- Bejelentés szálláshely-üzemeltető nyilvántartási adataiban történő változásról
- Bejelentés szálláshely megszűnéséről

Szociális ügyek:
- Gyógyszertámogatás
- Kérelem szociális célú barnakőszén támogatáshoz
- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyeknek nyújtott települési támogatás
- Munkáltatói igazolás
- Nyilatkozat nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemröl

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- Települési támogatás
- Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
- Vagyonnyilatkozat

Egyéb:
- Fakivágási engedélykérelem
- Hulladékszállítás szüneteltetése
-
Tájékoztatás az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről
Szatymaz Község Polgármesteri Hivatala
6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon/Fax: 62-583-560