Nyomtatványok


A nyomtatványok letölthetők a nyomtatványra kattintva

Adó:
-
TÁJÉKOZTATÓ - Adótájékoztató
- Adatbejelentés a gépjárműadóról
- Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegő iparűzési tevékenység esetén
- Bevallás a magánszemélyek kommunális adójának megállapításához
- Bevallás az előrehozott helyi adóról
- Bevallás az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén
- Bevallás az önellenőrzéssel történt helyesbítésről
- Helyi iparűzési adó bejelentkezés-adatmódosítás  (Excel formátum)
- Helyi iparüzési adobevallás-adóelőleg kiegészítéséről  (Excel formátum)
- Helyi iparűzési adóbevallás 2016  (Excel formátum)
- Helyi iparűzési adóbevallás 2015  (Excel formátum)
- Helyi iparűzési adóbevallás 2014  (Excel formátum)
- Helyi iparűzési adóbevallás 2013  (Excel formátum)

- Helyi iparűzési adóbevallás 2012  (Excel formátum)
- Kérelem helyi iparűzési adóelőleg módosítására
- Őstermelői nyilatkozat
- Túlfizetés adószámlák közötti átvezetésre, vagy visszautalásra irányuló kérelem
- Bevallás talajterhelési díj
- Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról

Kereskedelmi tevékenység engedély  (működési engedély):
- TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi tevékenységről
- Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység
- Működési engedély iránti kérelem
- Megszüntetés bejelentése kereskedelmi tevékenység
- Vendéglátóhely üzlettípus bejelentés
 
Telephely engedély (ipar) :
- TÁJÉKOZTATÓ a telepengedélyezési és bejelentési eljárásról
- Bejelentés köteles ipari tevékenység
- Kérelem telepengedély köteles tevékenységre

Közterület-használtai engedély:
- TÁJÉKOZTATÓ a közterület-használati engedélyről
- Közterület-használati engedély kérelem

3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű tárolására szóló engedély
- TÁJÉKOZTATÓ a gépjárműtárolási engedélyről
- Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, vontató, pótkocsi és autóbusz tárolására alkalmas telephely igazolására

Szálláshely:
- Szálláshely típusok és követelmények
- TÁJÉKOZTATÓ - Bejelentés szálláshely szolgáltatási tevékenység megkezdéséről
- Bejelentés nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről
- Bejelentés üzleti célú szálláshely üzm.
- Szálláshely adatváltozás
- Szálláshely üzemeltetési tevékenység megszüntetése

Szociális ügyek:
- Átmeneti támogatás és tüzifa
- Gyógyszertámogatás
- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyeknek nyújtott támogatás
- Munkáltatói igazolás
- Nyilatkozat nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemröl

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
- Temetési támogatás

Egyéb:

Meghatalmazás hatósági ügyekben
-
Ebösszeíró adatlap
- TÁJÉKOZTATÓ a fakivágási engedélyről
- Fakivágási engedélykérelem
-
TÁJÉKOZTATÓ és nyomtatvány az engedély nélkül fúrt és ásott kutakhoz
- TÁJÉKOZTATÓ és nyomtatvány közérdekű adatigényléshez
- TÁJÉKOZTATÓ - Birtokvédelemről
Kérelem birtokvedelem iránt