Választás 2019Helyi Választási Iroda
 
A május 26-i  EP választás eredményét tartalmazó szavazóköri jegyzőkönyvek itt és a polgármesteri hivatalban is megtekinhetők.
 
 

 - - -
Tisztelt Választópolgárok!
    
Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. (vasárnap) napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választását.   A szavazás 600 órától 1900 óráig tart.   Minden nagykorú magyar állampolgárnak,valamint – ha kérte – az Európai Unió más tagállama Magyarországon élő nagykorú állampolgárának joga van  ahhoz, hogy az EP- választáson választó és választható legyen.

Azoknak a választópolgároknak, akik március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek, a Nemzeti Választási Iroda már megküldte az értesítőt, arról hogy melyik szavazókörben szavazhatnak. Akik március 20- át követően kerültek felvételre a település valamely szavazókörének névjegyzékébe azokat a Helyi Választási Iroda értesíti a névjegyzékbe vételről.

Amennyiben valaki nem kapta meg az értesítőt, vagy elveszti azt, a jegyzőtől igényelhet újat.   Az a választópolgár, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában kérhet mozgóurnát. A mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig lehet benyújtani a HVI vezetőhöz (jegyzőhöz), vagy a szavazás napján (2019. május 26.) 12.00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz (SZSZB).

Aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A kérelem alapján a jegyző törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi azon település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván. A kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a HVI vezetőhöz. A választópolgár ugyanezen időpontig kérheti  visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe. Az elektronikus azonosítással beadott átjelentkezési kérelem esetében a határidő 2019. május 24. 16.00 óra.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékében szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A választópolgár 2019. május 17. 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét.

Tisztelt Választópolgárok! Az Európai Parlament tagjainak  választásával kapcsolatos felvilágosításért a Helyi Választási Irodához fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken:

6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
telefonon: 62/ 583-560
email: jegyzo@szatymaz.hu

valamint további információk elérhetőek a www.valasztas.hu weblapon.

Dr. Makay Enikő HVI vezető


 
 
 
 
 További információk, nyomtatványok a választással kapcsolatban:

nemzeti_valasztasi_iroda.jpg