Költségvetési rendelet-tervezet véleményezése

szatypm.jpg
 
Tisztelt Lakosok!

Az idei évben a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő-testület nem tarthat ülést, hatáskörét a polgármester gyakorolja. A megszokott formában a közmeghallgatás megtartására nincs lehetőség. Szatymaz Község Önkormányzata lehetőséget biztosít arra, hogy a lakosok az Önkormányzat költségvetését véleményezhessék, azzal kapcsolatban kérdést tehessenek fel. Amennyiben kérdésük van, azt legkésőbb 2021. február 22. napjáig szíveskedjenek megküldeni a Szatymazi Polgármesteri Hivatalnak, a Mi Lapunk című folyóiratban elhelyezett nyomtatvány kitöltésével. A dokumentumot bedobhatják a Szatymaz Dózsa Gy. utca 19/b. szám alatti ingatlanon kihelyezett postaládába, vagy megküldhetik a Polgármesteri Hivatal alábbi levelezési címére: 6763 - Szatymaz, Kossuth utca 30., valamint e-mail üzenetben továbbíthatják az alábbi e-mail címre: pmhivatal@szatymaz.hu. Felkérem Önöket, hogy nevüket, levelezési címüket, valamint amennyiben van, e-mail címüket a beadványon szíveskedjenek feltüntetni.
 
 
Tisztelettel:
 
Barna Károly
polgármester
 
2021. február 05.