MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓRA

Tisztelt Lakosság!
A beruházó NIF Zrt. és a kivitelező GSM-RI Konzorcium LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓT tart a „GSM-R
rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkái”
tárgyú beruházás kapcsán, amelyre tisztelettel
meghívja az érdeklődőket.
Helyszín:
Cím:
Időpont:
GSM-RI Projekt iroda
1143 Budapest, Gizella út 51-57.I emelet 106 tárgyaló
2020 augusztus 12. szerda 18:00
A tervezett beruházás célja:
A projekt célja az EIRENE rádiós rendszer, azaz a GSM-R rendszer 2. ütemének kiépítése a KözOP/IKOP
támogatással megvalósítás alatt lévő és azonos célú GSM-R projekt 1. ütem projekttel integrált rendszerként.
Egyúttal része annak az átfogó és hosszú távú vasútfejlesztési programnak (CEF terminológia szerint un.
„global project” -nek), amelynek célja a magyar vasúti hálózat meghatározó részén a nemzetközi vasúti
forgalom átjárhatóságának (interoperabilitásának) biztosítása, a szűk keresztmetszetek megszüntetése, a
határokon átnyúló érintett vonalszakaszok magyarországi részének fejlesztése.
Kivitelező:
GSM-RI Konzorcium
(R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság és az i-Cell Mobilsoft Zártkörűen Működő
Részvénytársaság)
Címe:
GSM-Ri Konzorcium panasziroda
1143 Budapest,
Hungária krt. 128.
panasziroda.gsmr2@e-pro.hu
A lakossági tájékoztatón lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések megvitatására.
A lakossági tájékoztató nem sajtónyilvános esemény.
További információ:
www.facebook.com/nifzrt

2020. július 08.