Javasoljunk díszpolgári címre!

Tisztelt Lakosság!
 
Szatymaz Község Képviselő-testületének a díszpolgári cím adományozásáról és a „Szatymaz Községért” kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 16/2000. (IX.14.) KT.sz. rendelete alapján a Képviselő-testület ebben az évben is adományozhat Díszpolgári címet és „Szatymaz Községért” kitüntetést.

A „Szatymaz Községért kitüntetést” az alábbi területeken végzett kiemelkedő munkáért adományozhat a képviselő-testület:

1. oktatás és kultúra,
2. sport és egészségfejlesztés,
3. közszolgálat,
4. településfejlesztés és környezetvédelem,
5. közélet.

A kitűntetés adományozásával együtt a kitűntetett oklevelet és emlékérmet is kap.A Díszpolgári cím odaítélésének feltétele, hogy az arra jogosult község fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében tartósan kiemelkedő munkát végezzen a szakterületén belül. A fenti területeken végzett munkáért egy évben legfeljebb három személy részesülhet ebben a kitüntetésben, díszpolgári címet pedig egy személy kaphat.
 
Az adományozás feltételei:

- bárki írásban tehet rá javaslatot,
- a képviselők egynegyedének írásbeli ajánlása szükséges, - polgármesterhez kell benyújtani írásban, - a képviselő-testület dönt az adományozásról, - átadására ünnepélyes keretek között a Falunapon kerül sor.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fentebb ismertetett rendeleti szabályozás alapján 2019. június 21. (péntek) 12:00-ig nyújtsák be javaslataikat a Díszpolgári Címre, valamint „Szatymaz Községért” kitüntetésre a Polgármesteri Hivatalba.
 
Szatymaz Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2019. június 06.