ÓVODA- ÉS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS

ÓVODA- ÉS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szatymaz Község Képviselő-testületének a pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) rendelete 10/A. §-a alapján, óvoda- és iskolakezdési támogatás iránti kérelem benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint.

-    A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át (71.250.- Ft) és vagyonnal nem rendelkezik.   
-    A pénzbeli támogatás jogosultja az óvodai nevelésben részt vevő, valamint általános iskolai és középfokú oktatás nappali munkarend szerint folyó oktatásban részt vevő gyermek.   
-    A támogatás mértéke 6.000,- Ft/gyermek. 
 
A beiskolázási támogatás iránti kérelmet 2020. augusztus 01. napjától 2020. október 31. napjáig lehet benyújtani. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
A kérelmeket, az arra rendszeresített formanyomtatványon a polgármesteri hivatal 9. sz. szobájában lehet leadni. 
 
A formanyomtatványok a hivatal 9. sz. szobájában átvehetők, illetve az alábbi linkeken letölthetők.   
  Vissza


2020. szeptember 21.