Képviselő-testületi ülés

szatypm.jpg
 
MEGHÍVÓ

Szatymaz Község Képviselő-testülete 2020. július 9. napján (csütörtök) 14:30 órától
képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
Szatymaz, Dózsa György utca. 42.



Napirendi pontok:

1. Beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: polgármester

2. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítás indokolása        
Előadó: polgármester

3. Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester

4. Képviselő-testület 2020. évi módosított munkaterve
Előadó: polgármester

5. Döntés a „Szatymaz, Dózsa György utca útfelújítása” c. pályázat benyújtásáról az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására c. 2020. évi pályázati felhívásra, valamint a szükséges önerő biztosításáról
Előadó: polgármester

6. Szatymaz belterület új építési telkek kijelölése
Előadó: polgármester

7. „Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására” c. akkreditált programon való részvétel biztosítása 13 fő óvodapedagógus részére az EFOP-3.9.2-16-2017-00006 kódszámú projekt keretében
Előadó: polgármester

8. Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi munkájáról
Előadó: polgármester

9. Szatymaz területvásárlás
Előadó: polgármester

10. Nyári Mária panaszbejelentési ügye
Előadó: polgármester

11. Szatymazért Alapítvány Alapító Okiratának módosítása, Kuratóriumi tisztségviselők és tagok, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízása
Előadó: polgármester

12. Szatymaz 358 hrsz megosztásával kapcsolatos vázrajz elfogadása
Előadó: polgármester

13. Szatymaz kerékpárút tulajdonosi jogviszony rendezése
Előadó: polgármester

14. Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (…….) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester

15. Előkészületek a 2020. augusztus 21-én megrendezésre kerülő Őszibarackünnep rendezvényről
Előadó: polgármester

16. Művelődési Ház dolgozó részére bérkiegészítés
Előadó: Polgármester

17. Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület kérelme
Előadó: Polgármester

18. Szatymaz Rákóczi u. 5 közvilágítási lámpa felszerelése
Előadó: Polgármester

19. Nyertes ajánlattevő kiválasztása „A Szatymazi Polgármesteri Hivatal belső felújítása” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárásban.
Előadó: Polgármester
 
 
Az anyagok nyilvánosan elérhetők ide kattintva,
vagy a Képviselő-testület / Előterjesztések menüpontban.
 
 
Szatymaz, 2020. július 03.
Barna Károly
polgármester
 
 
 


  Vissza


2020. július 03.