Tájékoztató

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm rendelet szerinti bejelentésüket az alábbi e-mail címen tehetik meg:
ellenorzottbejelentes@szatymaz.hu

Tájékoztatás engedélykötelezettségről, ellenőrzött bejelentésről
            
Tisztelt Ügyfeleink!

A Kormány a 2020. május 18. napján hatályba lépő 191/2020. (V.8.) Korm. rendeletével egyszerűsíti az engedélyezési eljárásokat, az ellenőrzött bejelentés jogi hátterének megteremtésével.

Felhívom az ügyfelek figyelmét, hogy az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg – azaz ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, e-mail útján. A kormányrendelet értelmében az önkormányzat jegyzője köteles egy, a bejelentések fogadására szolgáló e-mail postafiókot működtetni.

A bejelentéseiket az alábbi e-mail címre továbbíthatják:

ellenorzottbejelentes@szatymaz.hu

Ha a jogszabály a kérelem benyújtására kizárólagosan előírja az elektronikus űrlap formátumot, akkor a bejelentésre is ilyen formátumban kerülhet sor.

A benyújtott bejelentésnek tartalmaznia a kell a jogszabály által előírt adatokat, valamint ahhoz csatolni kell a jogszabály által meghatározott mellékleteket – kivéve, amelynek beszerzése aránytalan terhet ró az ügyfélre, ebben az esetben a hiányzó dokumentum tartalmáról az ügyfél a bejelentésben nyilatkozik.

Amennyiben a megküldött bejelentés alapján megállapítást nyer, hogy a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállnak a Hatóság a bejelentéstől számított 8 napon belül – amennyiben szakhatóság bevonása szükséges 12 napon belül - erről értesíti (e-mail útján, szóban) bejelentőt. A tevékenység folytatása az értesítés közlését követően kezdhető meg.

Engedélyezési eljárás lefolytatására, akkor kerül sor, ha a Hatóság a bejelentéstől számított 8 illetve 12 napon belül tevékenységvégzését megtiltja. A kormányrendelet taxatíve felsorolja azokat az eseteket, amikor a tevékenység végzését meg kell tiltani.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a bejelentésért, a „rendes” eljárásért fizetendő illetékek, valamint a szakhatósági díjak 50%-át kell megfizetni.

A fizetendő illetéket – a bejelentés megküldésével egyidejűleg - az alábbi számlaszámra átutalással kell teljesíteni: Szatymaz Község Önkormányzat Államigazgatási eljárási illeték számlája 10402142-50495355-55501073

A szakhatósági eljárások illetékét, díját az adott szakhatóság által erre a célra rendszeresített számlaszámra kell megfizetni. A szakhatósági díj megfizetésének igazolására, a bejelentéshez csatolni szükséges a megfizetést igazoló dokumentumot (átutalás megtörténtét igazoló banki kivonat).

Amennyiben a Hatóság végzésével megtiltja a tevékenység végzését, úgy az illeték, és a szolgáltatási díjak fennmaradt 50%-át is meg kell fizetni.

Az engedélykötelezettségre és az ellenőrzött bejelentésre vonatkozó további szabályokat a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendeletben olvashatnak. A Kormányrendelet teljes szövege az alábbi linken keresztül elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000191.KOR

Dr. Makay Enikő sk.
jegyző
 
 


  Vissza


2020. május 15.