Óvodai beiratkozás

 
Óvodai beiratkozás 2019/2020. nevelési évre
 2019. április 24. (szerda)        7-17 óráig
2019. április 25. (csütörtök)     7-17 óráig

Helyszíne: 6763 Szatymaz, József Attila u. 3.
 
Beiratkozáskor kérjük mindkét szülő megjelenését.
 
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:
-  A  gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája  (3 hónapnál nem régebbi
lakcím esetén a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás
igénybevételét igazoló nyilatkozat), TAJ kártyája, oltási/egészségügyi kiskönyve.
-  A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a
gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy
más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő
esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.
-  Amennyiben a gyermek  halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását
biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok (jegyzői határozat és a szülő vagy
szülők nyilatkozata).
-  Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni a kell azt is,
hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
-  Sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény.
-  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat másolata.
-  A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.
-  Az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok.
 
 
 
 
  Vissza


2019. április 01.
 

Szatymaz Község Polgármesteri Hivatala
6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon/Fax: 62-583-560