Választás 2018


Országgyűlési képviselők választása
2018. április 8.

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.

A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. A szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.
 
A helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon  közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a kijelölt szavazókört is. A választási eljárás alapján minden településen minden választókerületben legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell.  
 
Szatymazon 4 szavazókör került kialakításra. A szavazókörök sorszámát, területi beosztását, a szavazóhelyiségek címét, valamint a választópolgárok szavazókörönkénti számát a határozat mellékletei tartalmazzák. (A mellékletek a határozat alatt olvashatók és letölthetők)
 
A helyi választási iroda vezetőjének határozata:

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban Ve.) 77.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szatymaz Községben a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint állapítom meg:
 
1/2018. (I.23.) HVI-vezető 
Határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény 77. és 78 §-aiban foglaltak értelmében az alábbiakat állapítom meg: 
Szatymaz Községben a szavazókörök száma 4.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazataikat a 001-es számú szavazókörben (Petőfi u.6. Általános Iskola) adhatják le.
 
Ezen határozat a Ve. 80.§ értelmében a helyben szokásos módon 15 napra közzétételre kerül, ellene a Ve. 234. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a közzétételének időtartama alatt nyújtható be a fellebbezés a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez, amelyet a Helyi Választási Irodánál (6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.) lehet benyújtani.  A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. február 8-án 16 óráig megérkezzen a Helyi Választási Irodához.   

Indoklás

A Ve.77.§ (1) bekezdésében foglaltak értelmében a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. A (2) bekezdése szerint a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait. A 80.§ alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 78.§ alapján kijelölt szavazókört is.
 
A Ve. 166.§ alapján minden településen minden választókerületben legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell. 
 
A fentiek alapján, Szatymazon 4 szavazókör került kialakításra. A szavazókörök sorszámát, területi beosztását, a szavazóhelyiségek címét, valamint a választópolgárok szavazókörönkénti számát a határozat 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
A szavazókörök kialakításánál figyelembevételre kerültek a Ve. 166 §-ban foglaltak (2. számú melléklet).
 
A határozat a Ve. 77-80, 166 és 351. §-ain, a jogorvoslati jog a 234. § (1) bekezdésén alapul.   
Határozatomat a mellékletekkel együtt a www.szatymaz.hu honlapon és a Polgármesteri Hivatal (Szatymaz, Kossuth u. 30.) hirdetőtábláján teszem közzé .
 
Szatymaz, 2018. 01. 23.
dr. Makay Enikő
Helyi Választási Iroda
Vezető

Szavazókörök és a szavazókörhöz tartozó utcák listája
(A fenti határozat mellékletei)
 szavazokorok-2018.jpg
 
szavazokorok-2018-2.jpg


nvi_log_lblc.png

Szatymaz Község Polgármesteri Hivatala
6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon/Fax: 62-583-560