Ebösszeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az önkormányzat ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az önkormányzat nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás beszedését, az ebösszeírás célja kizárólag a törvényi előírásoknak való megfelelés. Ezért felhívom az ebtartókat és -tulajdonosokat, hogy az ebösszeíráshoz szükséges bejelentő adatlapot ebenként, az oltási könyv alapján, teljeskörűen szíveskedjenek kitölteni, és azt 2020. április 30.napjáig hivatalunkhoz visszajuttatni az alábbi módok egyikén:
  • személyesen a Szatymazi Polgármesteri Hivatalban elhelyezett gyűjtőládába,
  • postai úton a Szatymazi Polgármesteri Hivatal 6763 Szatymaz Kossuth u. 30. címére
  • elektronikusan: ügyfélkapun keresztül.
Felhívom a tulajdonosok szíves figyelmét arra, hogy a korábbi bejelentés nem mentesít a jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól. 
Az ebösszeíró adatlap beszerezhető hivatalunkban, illetve letölthető honlapunkról is.
Felhívom a figyelmet, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján ebenként 30.000,- Ft. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát az önkormányzat munkatársai ellenőrizhetik.
 
Dr. Makay Enikő jegyző

Ebösszeíró adatlapot találnak A Mi Lapunk márciusi számában is, ami március 10-éig minden szatymazi háztartásba eljut. 
  Vissza


2020. február 28.