Vesd bele magad!

onk_vesd_bele.jpg
Vesd bele magad!
Vetőmag csomagok kisiskolás korú gyerekeknek és családjuknak

Vesd bele magad! Program címmel kisiskolás korú gyerekeknek és családjuknak indított programot a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA. A program részeként ingyenes vetőmag csomagot lehet igényelni, benne kilenc féle zöldség magjával. A programra 2019. február 15-ig lehet jelentkezni. A részletes feltételeket, információkat a pályázati felhívás tartalmazza.

Vesd bele magad! Program Felhívás kertészkedést kedvelő kisiskolásoknak és családjuknak
 
A két év szünet után újrainduló Vesd bele magad! Programot 2011-ben indította el a Fiatal
Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA. A program részeként kisiskolás gyerekek,
lehetőség szerint alsó tagozatos gyerekek és családjuk kapnak ingyenesen vetőmagokat, hogy
azt otthon, a saját konyhakertben elvessék, majd a termést a család felhasználja, elfogyassza.
A Program fővédnöke Dr. Nagy István agrárminiszter úr.

A Program célja
A Program - eltérően a hasonló vetőmagosztási akcióktól - NEM válogat a szociális
különbözőségek alapján. A cél nem egy élethelyzet megváltoztatása vagy annak
megkönnyítése. A cél kizárólag az élményszerzés és a szemléletformálás.
A Program, az azon keresztül végzett kertészkedés egy eszköz arra, hogy a gyermek
megtapasztaljon, a szervezők által is fontosnak ítélt dolgokat. Így pl. kertészkedés közben
szabad levegőn, mozgást igénylő, kétkezi tevékenységet végez a gyermek és nem különböző
képernyőket néz. A kertészkedésen keresztül átélheti, hogy a munkájával értéket hoz létre, a
fejlődő növények, a szépülő kiskert rögtön megmutatja a munkája eredményét, sikerélményt
ad a gyermeknek. A kertészkedés, mivel visszatérő feladatról van szó, segíti hogy erősödjön a
gyermekben a kitartás és a felelősség érzet. A saját előállítású zöldség elfogyasztása segítség
lehet abban is, hogy a gyermekek étrendjébe könnyebben beilleszthetőek legyenek a friss
zöldségek.Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA
A Program további célja, hogy felhívjuk a résztvevő családok figyelmét arra, hogy bizonyos
friss élelmiszereket, zöldségeket különösen nagy anyagi befektetés nélkül otthon is elő lehet
állítani. Ezzel együtt cél az is, hogy a gyerekek megérezzék például azt, mennyire más az íze,
felhasználhatósága a friss, általuk termelt árunak, mint a boltinak. Ezen keresztül a szervezők
bíznak abban, hogy a vásárlási szokások is változhatnak és még inkább előtérbe kerülnek a
hazai előállítású szezonális zöldségfélék a vásárlások során.

Mi van a csomagban?
A vetőmag csomagban található 9 növény (saláta, hónapos retek, sárgarépa, cukkini, cékla,
zöldborsó, csemegekukorica, paradicsom, vöröshagyma) a gyerekek számára is könnyen
előállíthatóak, nem kényesek és kevéssé igényelnek pl. növényvédelmi ismereteket. A
vetőmag csomagból egy hozzávetőleg 30 nm alapterületű kiskert hozható létre. Az abban
megtermő zöldségek fedezhetik egy átlag család szezonális friss zöldség igényének jelentős
részét.

A vetőmagokhoz készül egy elektronikusan letölthető termesztési segédlet és kiskertész
napló. Ezen túl növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási szakértő segít a gyerekeknek, a
családoknak, hogy a növények esetleges betegségei vagy károkozói ellen védekezni tudjanak.
A Program weboldalára az aktuális teendőkről rendszeresen kerülnek fel írások, segédletek,
cikkek. Így a kiskertészek nem maradnak szakmai támogatás nélkül.

Mennyibe kerül a részvétel?
A Program ingyenes. Így sem a vetőmagokért sem a kapcsolódó szaktanácsadásért nem kell a
résztvevő családoknak fizetni.
A szervezők szeretnék azonban nyomon követni, hogy jól hasznosulnak a vetőmagok. Így azt
kérik minden résztvevő családtól, hogy április-augusztus között havonta egy alkalommal
legalább 2 fényképet küldjenek a kertről és a kertészkedő gyermekről. E mellé kérnek még
egy rövid, de legalább 250 betűből álló (ez kb, 2,5 sornyi gépelt szöveg egy A/4 lapon)
beszámolót, hogy mi történt a kiskertben, milyen élményei voltak a gyermeknek. A hosszabb
beszámolónak természetesen örülnek a szervezők. A fényképeket és a beszámolót e-mailban
várják majd a szervezők.
A beküldött fényképekből és beszámolókból a szervezők válogatnak és a tervek szerint
hetente 14 kiskertész tevékenységét mutatják be a program közösségi oldalán.

Hogyan lehet jelentkezni a Programra?
A Programra a későbbi kiskertészek, a gyerekek jelentkezését várjuk Fejér és Csongrád
megyékből. Természetesen a jelentkezési lapot nem nekik, hanem a szüleiknek kell kitölteni
és elküldeni. Fontos, hogy a gyermek pályázik, az ő sikere lesz, ha kap a család vetőmag
csomagot. A pályázat ugyanis két részből áll.
Egyrészről ki kell tölteni egy on-line jelentkezési űrlapot. Másrészről a pályázó gyerekeknek
kell készíteni egy rajzot vagy kézzel írt fogalmazást a „A zöldségek a barátaink” címhez
kapcsolódóan. Az elkészült rajzot vagy fogalmazást be kell szkennelni vagy le kell
fényképezni és el kell küldeni e-mailban. Érdemes szkennelni, mivel már ezek közül a művek
közül is válogatnak a szervezők a legjobban sikerültek kikerülnek a Program közösségi
oldalára.

Kik jelentkezhetnek a Programra?
A Vesd bele magad! Programot korábban általános iskolák közreműködésével szervezte az
AGRYA. A most újraindult programba viszont már közvetlenül várjuk a családok
jelentkezését. A lebonyolítás új módszere miatt a 2019. év kísérleti év, így csak korlátozott
számú jelentkezést fogadunk.
Emiatt két kísérleti megyéből, Fejér megyéből és Csongrád megyéből fogadunk csak
jelentkezéseket. Megyénként legfeljebb 500-500 vetőmag csomagot osztanak ki a szervezők.
A 2019. év tapasztalatainak értékelése után kerülhet majd sor a program további
kiterjesztésére.
A programba 6-12 éves korú gyerekek és családjuk jelentkezését várjuk! Elég egy gyermek a
családban, aki megfelel az életkori feltételnek. Viszont az ő rajzát, fogalmazását várjuk a
jelentkezés során!
A program részeként egy család egy vetőmag csomagot igényelhet. Ha a családból legalább
három 6-12 éves gyermek jelentkezik a programra, akkor az adott család igényelhet egy
további, tehát összesen két vetőmag csomagot. Ebben az esetben azonban a családtól legalább
három különböző gyermek által készített rajzot vagy kézzel írt fogalmazást kérünk beküldeni.
Döntés a jelentkezésekről, pályázatokról
A pályázatokat az elbírálás során az érkezésük szerinti időrendi sorrendbe állítjuk.
Megyénként legfeljebb annyi család kap vetőmag csomagot, ahány számára elegendő az adott
megyére rendelkezésre álló 500 vetőmag csomag. Tehát érdemes mielőbb elküldeni a
pályázatot, hiszen a leginkább döntő tényező a beadás időpontja.
Ha valamelyik megyében kevesebb, mint 500 csomagra van igény és a másik megyében
viszont meghaladja az igény az 500 csomagot, akkor a fennmaradó csomagok is ebbe a
megyébe kerülnek.
Az időrendi sorrend felállítása során nem vesszük figyelembe a következő pályázatokat:
- A jelentkező gyermek 2013-nál későbbi és 2007-nél korábbi évben született.
- A jelentkezési űrlapot kitöltötték, de nem küldték el a rajzot, vagy fogalmazást tartalmazó
fájlt határidőben, február 15-ig.

Nagy számú jelentkező esetén az időrendi sorrend felállítása során szervezők figyelmen kívül
hagyhatják azokat a pályázatokat, ahol a kertészkedés nem a család lakóhelyéhez kapcsolódó
házikertben történik.

Jelentkezés, határidők, adatkezelési, kapcsolati és egyéb információk
A jelentkezéshez kapcsolódóan a következő címeken elérhető on-line jelentkezési űrlapot kell
kitölteni és beküldeni:Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA

Fejér megyei pályázók esetén: https://agrya.hu/fejer-megye-vesd-bele-magad-programjelentkezesi-urlap
Csongrád megyei pályázók esetén: https://agrya.hu/csongrad-megye-vesd-bele-magad-program-jelentkezesi-urlap

A jelentkezési lapon levő adatkezelési felhatalmazás elfogadása feltétele a pályázat
benyújtásának. Az adatkezelési felhatalmazás szerint az AGRYA a jelentkezés során
megadott személyes adatokat csak a programhoz kapcsolódóan kezeli, azokat harmadik
személynek, szervezetnek nem továbbítja, így nem továbbítja még a program támogatóinak
sem. A program részeként kizárólag az AGRYA munkatársai kezelik az adatokat, külső
adatkezelőt nem vesz igénybe az AGRYA.

A jelentkezés során a szülő hozzájárul, hogy a szülő által a program során megküldött írásos
beszámolók és fényképek a szervező AGRYA döntése alapján a program közösségi oldalára
és on-line felületére változtatás nélkül kikerülhetnek tájékoztatási és kommunikációs célból.
Ebben az esetben is azonban kizárólag csak a gyermek keresztneve és a lakóhely település
jelenhet meg, további személyes adat, így például életkor vagy pontos cím, telefonszám nem.
A jelentkezési űrlapon el kell fogadni, hogy a pályázó vállalja, hogy a későbbiekben 2019.
április-augusztus között havonta egy alkalommal legalább 2 fényképet és legalább 250
betűből álló beszámolót küld a gyermek vagy gyermekek kertészkedéséről.
A jelentkezési űrlap kitöltése után a vbm@agrya.hu e-mail címre kell elküldeni a gyermek
vagy gyermekek által készített rajzokat vagy kézzel írt fogalmazások képét tartalmazó fájlt.
FONTOS! Az e-mail tárgyába a jelentkezés űrlapban rögzítettel azonos módon fel kell
tüntetni a gyermek vagy gyermekek nevét és a lakóhely település nevét. Az e-mailban ennél
többet nem szükséges feltüntetni. Az e-mailnak is meg kell érkeznie a jelentkezési, pályázati
beadási határidőn belül, február 15-ig!

Kérjük, hogy a jelentkezés és a későbbi programhoz kapcsolódó kommunikáció során
technikailag megbízható e-mail kiszolgálónál levő e-mail fiókot használjanak. A szervezők
hosszú évekre visszatekintő tapasztalata szerint pl. a freemail.hu, citromail.hu végződésű email címekkel az indokoltnál többször fordul elő, hogy elvesznek e-mailok.

Jelentkezési, pályázati beadási határidő

2019. február 15. 16.00 óra
A szervezők fenntartják annak a lehetőségét, hogy nagyon nagy számú jelentkezés esetén
korábban is lezárhatják a jelentkezési felületet.
Pályázati döntés időpontja
Legkésőbb 2019. március 8.
Az érintetteket a döntésről a jelentkezési űrlapon megadott kapcsolati e-mail címen
közvetlenül értesíti az AGRYA.

Vetőmag csomagok kiszállítása
2019. március 20-ig
A nyertesek a vetőmagokat tartalmazó csomagokat postai kiszállítással kapják meg a
pályázati űrlapon megadott levelezési címükre.Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA

Vesd bele magad! Program
Telefon/fax: 06 30230 4810 (munkanapokon, 9.00-17.00 között), e-mail: vbm@agrya.hu
https://www.facebook.com/vesdbelemagad
A Programmal kapcsolatosan további információt az AGRYA munkatársai adnak
munkanapokon 9-17 óra között a 06 30 230 4810 telefonszámon vagy a vbm@agrya.hu email címen.
  Vissza


2019. január 24.