Tájékoztatás a téli rezsicsökkentésről

FIGYELEM!
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a téli rezsicsökkentési támogatás igénybejelentő nyomtatványának leadási határideje: 2018. október 15.

A határidő elmulasztása jogvesztő, a határidő után igénybejelentést nem áll módunkban elfogadni!
A kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, háztartásonként megkaphassák a 12 000 Ft értékű juttatást.
A 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a Szatymazi Polgármesteri Hivatalnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. 

Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye!   A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. 

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentéshez szükséges nyilatkozat elérhető a polgármesteri hivatal 9. szobájában, vagy ide kattintva letölthető.
Kérjük, hogy a kitöltött nyilatkozatot személyesen hozzák be a polgármesteri hivatalba.

A Hivatal dolgozói a rendelkezésre álló adatok alapján ellenőrzik, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak-e be a 1364/2018. (VII.27) Korm. határozatra hivatkozással igénybejelentést. Az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést Hivatalunk nem fogadja be.   Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel kapcsolatban. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már korábban részesült a 12 000 Ft összegű juttatásban a gáz- vagy távhőszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez. 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy 2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány – később meghozandó - döntései értelmében.                                                                                   
  Vissza


2018. szeptember 22.
 

Szatymaz Község Polgármesteri Hivatala
6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon/Fax: 62-583-560