Tisztelt Ebtulajdonosok!

dogs.jpgMinden tavasszal megszaporodik a lakossági panaszbejelentések száma a közterületen kóborló kutyák miatt. Köztudott, hogy ilyenkor fokozottan kell figyelni az állatokra, mivel ösztöneik parancsának engedve azok a kutyák is elkóborolnak, falkába verődnek, amelyeket év közben egyébként nem szükséges zártan tartani.
Tapasztalatunk szerint a befogott kutyák sok esetben nincsenek beültetett mikrochip jelöléssel ellátva. A fent leírtak miatt indokoltnak tartom az ide vonatkozó ágazati jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét felhívni:

Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
Az állattartó köteles továbbá minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – saját költségén – állatorvossal beoltatni.
Az eb tulajdonosa és tartója a Szatymazi Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartásba való rögzítés céljából – köteles a tartott kutyákat ebösszeíró adatlapon bejelenteni. A 4 hónaposnál idősebb ebet csak chippel megjelölve lehet tartani.
Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható.
Az állatvédelmi bírság alapösszege 15 000.- Ft, mely alapösszeget meg kell szorozni a 244/1998 ( XII. 31. ) Korm. rendeletben meghatározott az adott jogsértésre irányadó szorzóval. pl:  ha a mulasztó az állat kötelező egyedi megjelölését nem végzi el   ( 3-as szorzó) a bírság összege 45000.- Ft, ha  az állat szökésének megakadályozásáról nem vagy nem megfelelően  gondoskodott ( 6-os szorzó)  a bírság összege 90 000.- Ft
A köz- és magánterületeken felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem rendelkező – ebek veszélyt jelentenek mind az emberek, mind az állatok egészségére, illetve a közlekedés biztonságára.

Embertársaink egészségének és testi épségének megóvása, valamint a fenti jogkövetkezmények elkerülése érdekében ezúton is felszólítunk minden kutyatartót, hogy ebét a hatályos jogszabályoknak megfelelően tartsa ingatlanán belül, kötelező mikrochippel és védőoltással való ellátásáról gondoskodjon. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. április 1-ét követően rendszeres és fokozott ellenőrzést végez Hivatalunk a kóbor ebek befogása és az ebtartás – szabályainak betartása érdekében. 

A település nyugalma érdekében számítunk segítő közreműködésükre.

dr. Makay Enikő
jegyző
  Vissza


2017. március 01.
 

Szatymaz Község Polgármesteri Hivatala
6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon/Fax: 62-583-560