Képviselő-testületi ülés

szatypm.jpg
M E G H Í V Ó

Szatymaz Község Képviselő-testülete 2017. február 9. napján (csütörtök) 14:00 órától
képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
    6763 Szatymaz, Dózsa György utca 42.

Napirendi pontok:

1. A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása
Előadó: polgármester
jegyző
gazdálkodási ügyintéző

2. Tájékoztató a falugazdász 2016. évi tevékenységéről
Előadó: falugazdász

3. A polgármester éves szabadságtervének elfogadása
Előadó: alpolgármester

4. Tájékoztató az Alföldvíz Zrt. 2016. évi közműszolgáltatási tevékenységéről
Előadó: Alföldvíz Zrt. képviselői

5. Beszámoló a 2016. évi Közfoglalkoztatási Program végrehajtásáról
Előadó: polgármester

6. Előterjesztések
Előadó: jegyző


Zárt ülés keretében

1. Szatymaz, Ady u. 34/E. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése
Előadó: polgármester


Az anyagok nyilvánosan elérhetők ide kattintva,
vagy a Képviselő-testület / Előterjesztések menüpontban.

Szatymaz, 2017. február 2.
Barna Károly
polgármester  Vissza


2017. február 03.
 

Szatymaz Község Polgármesteri Hivatala
6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon/Fax: 62-583-560