Tájékoztató vasúti átjáró lezárásáról

mav_logo.jpgA MÁV Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy átépíti az 5425.j. út 4+064 km. szelvényében lévő átjárót (CE Glass Industries mellett).
A vasúti átjáró teljes lezárására kerül sor 2019.06.17. 19 órától - 2019.06.19. 7 óra között.
 
 
 
 


[ Tovább ]
2019. június 11.
 

 Képviselő-testületi ülés

szatypm.jpg
 
MEGHÍVÓ

Szatymaz Község Képviselő-testülete 2019. június 13. napján (csütörtök) 14:00 órától
képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
Szatymaz, Dózsa György u. 42.


[ Tovább ]
2019. június 11.
 

 csatornatisztítás

alfoldviz_0607.jpg
2019. június 07.
 

 Javasoljunk díszpolgári címre!

Tisztelt Lakosság!
 
Szatymaz Község Képviselő-testületének a díszpolgári cím adományozásáról és a „Szatymaz Községért” kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 16/2000. (IX.14.) KT.sz. rendelete alapján a Képviselő-testület ebben az évben is adományozhat Díszpolgári címet és „Szatymaz Községért” kitüntetést.

A „Szatymaz Községért kitüntetést” az alábbi területeken végzett kiemelkedő munkáért adományozhat a képviselő-testület:

1. oktatás és kultúra,
2. sport és egészségfejlesztés,
3. közszolgálat,
4. településfejlesztés és környezetvédelem,
5. közélet.

A kitűntetés adományozásával együtt a kitűntetett oklevelet és emlékérmet is kap.A Díszpolgári cím odaítélésének feltétele, hogy az arra jogosult község fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében tartósan kiemelkedő munkát végezzen a szakterületén belül. A fenti területeken végzett munkáért egy évben legfeljebb három személy részesülhet ebben a kitüntetésben, díszpolgári címet pedig egy személy kaphat.
 
Az adományozás feltételei:

- bárki írásban tehet rá javaslatot,
- a képviselők egynegyedének írásbeli ajánlása szükséges, - polgármesterhez kell benyújtani írásban, - a képviselő-testület dönt az adományozásról, - átadására ünnepélyes keretek között a Falunapon kerül sor.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fentebb ismertetett rendeleti szabályozás alapján 2019. június 21. (péntek) 12:00-ig nyújtsák be javaslataikat a Díszpolgári Címre, valamint „Szatymaz Községért” kitüntetésre a Polgármesteri Hivatalba.
 
Szatymaz Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2019. június 06.
 

 Szatymazért Alapítvány pályázati felhívása

Pályázati felhívás  

A „SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY” Kuratóriuma pályázatot hirdet helyi közösségek által szervezett rendezvények, események, valamint az általuk megvalósítandó fejlesztések támogatására.
Célterületek: - Szatymaz kulturális és közösségi életének élénkítése - A szatymazi lakosság életminőségének javítása   Pályázati feltételek:
A pályázat benyújtója szatymazi székhelyű civil szervezet, helyi közösség és magánszemél
·        Pályázónkként egy támogatási kérelem nyújtható be
·        A támogatást kizárólag a pályázatban megjelölt célra lehet felhasználni. 
·        A pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt.
·        A pályázati támogatással megvalósított programokhoz kapcsolódó kommunikációs anyagokon (meghívó, szórólap, plakát, honlap, FB oldal, stb.) Szatymazért Alapítványt támogatóként fel kell tüntetni 
·        A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról részletes szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles készíteni.
·        A támogatás elnyeréséhez a pályázó részéről önerő biztosítása nem kötelező. Elszámolni a pályázaton elnyert összeggel kell. 
·        Amennyiben pályázó nem kapja meg a pályázaton igényelt támogatás teljes összegét, lehetősége van a pályázati program arányos csökkentésére. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.   

Határidők: A benyújtás határideje: 2019. június 15. Az elbírálás határideje: 2019. június 30.   

Pályázati adatlap letölthető: Szatymaz Községi Önkormányzat honlapjáról , illetve beszerezhető a Szatymazi Polgármesteri Hivatalban (6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.).  

A pályázat benyújtása: A pályázat benyújtható a megadott határidőig elektronikusan a pmhivatal@szatymaz.hu e-mail címre, vagy papír alapon a Szatymazért Alapítvány Kuratóriumának címezve, 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. postacímre lehet.  
 
A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek kimutathatóan közhasznú célokat valósítanak meg, több embert érnek el, a programokon több a helyi résztvevők száma. A nyertes pályázók támogatást előzetesen, támogatási előlegként kapják meg, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Az a pályázó, aki elszámolási kötelezettségét nem teljesíti, a támogatási összeget kamatokkal terhelten köteles visszafizetni, valamint 5 évre kizárja magát az Alapítvány pályázataiból.  
 
A pályázókat a kuratórium a döntést követően értesíti.   Szatymaz, 2019. április 17.  
 
„Szatymazért Alapítvány” Kuratóriuma nevében 
Vass György 
Kuratórium Elnöke sk.

__________________________________________________________________________________

2019. június 06.
 

 Változás az orvosi rendelésben

vk.jpgKedves Betegeink!
2019. május 31-én, pénteken és  június 3-án hétfőn szabadságon leszek. 

A rendelés az alábbiak szerint módosul:

Pénteken dr. Borbély Rita rendel 11.00-tól. 
Hétfőn összevont rendelés lesz Dr. Lengyel Dezső rendelőjében. 

Az asszisztencia minden nap 7.30-tól a rendelés végéig a rendelőben megtalálható ( állandó gyógyszerek íratása, leletek bemutatása, stb.)

dr. Lengyel Andrea
2019. május 29.
 

Oldal:   <<        >>  
Szatymaz Község Polgármesteri Hivatala
6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon/Fax: 62-583-560