Szatymazért Alapítvány pályázati felhívása

Pályázati felhívás  

A „SZATYMAZÉRT ALAPITVÁNY” Kuratóriuma pályázatot hirdet helyi közösségek által szervezett rendezvények, események, valamint az általuk megvalósítandó fejlesztések támogatására.
Célterületek: - Szatymaz kulturális és közösségi életének élénkítése - A szatymazi lakosság életminőségének javítása   Pályázati feltételek:
A pályázat benyújtója szatymazi székhelyű civil szervezet, helyi közösség és magánszemél
·        Pályázónkként egy támogatási kérelem nyújtható be
·        A támogatást kizárólag a pályázatban megjelölt célra lehet felhasználni. 
·        A pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt.
·        A pályázati támogatással megvalósított programokhoz kapcsolódó kommunikációs anyagokon (meghívó, szórólap, plakát, honlap, FB oldal, stb.) Szatymazért Alapítványt támogatóként fel kell tüntetni 
·        A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról részletes szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles készíteni.
·        A támogatás elnyeréséhez a pályázó részéről önerő biztosítása nem kötelező. Elszámolni a pályázaton elnyert összeggel kell. 
·        Amennyiben pályázó nem kapja meg a pályázaton igényelt támogatás teljes összegét, lehetősége van a pályázati program arányos csökkentésére. 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.   

Határidők: A benyújtás határideje: 2019. június 15. Az elbírálás határideje: 2019. június 30.   

Pályázati adatlap letölthető: Szatymaz Községi Önkormányzat honlapjáról , illetve beszerezhető a Szatymazi Polgármesteri Hivatalban (6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.).  

A pályázat benyújtása: A pályázat benyújtható a megadott határidőig elektronikusan a pmhivatal@szatymaz.hu e-mail címre, vagy papír alapon a Szatymazért Alapítvány Kuratóriumának címezve, 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. postacímre lehet.  
 
A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek kimutathatóan közhasznú célokat valósítanak meg, több embert érnek el, a programokon több a helyi résztvevők száma. A nyertes pályázók támogatást előzetesen, támogatási előlegként kapják meg, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Az a pályázó, aki elszámolási kötelezettségét nem teljesíti, a támogatási összeget kamatokkal terhelten köteles visszafizetni, valamint 5 évre kizárja magát az Alapítvány pályázataiból.  
 
A pályázókat a kuratórium a döntést követően értesíti.   Szatymaz, 2019. április 17.  
 
„Szatymazért Alapítvány” Kuratóriuma nevében 
Vass György 
Kuratórium Elnöke sk.

__________________________________________________________________________________

2019. június 06.
 

 Változás az orvosi rendelésben

vk.jpgKedves Betegeink!
2019. május 31-én, pénteken és  június 3-án hétfőn szabadságon leszek. 

A rendelés az alábbiak szerint módosul:

Pénteken dr. Borbély Rita rendel 11.00-tól. 
Hétfőn összevont rendelés lesz Dr. Lengyel Dezső rendelőjében. 

Az asszisztencia minden nap 7.30-tól a rendelés végéig a rendelőben megtalálható ( állandó gyógyszerek íratása, leletek bemutatása, stb.)

dr. Lengyel Andrea
2019. május 29.
 

 A vízmű tájékkoztatása

2019. május 27.
 

 Képviselő-testületi ülés

szatypm.jpg
 
M E G H Í V Ó

Szatymaz Község Képviselő-testülete 2019. május 16. napján (csütörtök) 14:00 órától
képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
    6763 Szatymaz, Dózsa utca 42.


[ Tovább ]
2019. május 10.
 

 Tüdőszűrés Szatymazon

tudoszur.jpg
 
Négy napon át Szatymazon is részt vehetünk tüdőszűrésen. A szűrés májusban lesz, az időpontokról és más tudnivalókról itt olvashatunk.


[ Tovább ]
2019. május 10.
 

 Vastagbél szűrés

vastagbel-szur-nezeget.png
2019. május 08.
 

Oldal:   <<        >>  
Szatymaz Község Polgármesteri Hivatala
6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefon/Fax: 62-583-560