Gallyazás a villanyvezetékek nyomvonalán

Szatymaz területén az áramszolgálatató megbízásából a Zöldterület Kezelő Kft. a szabadvezetéki hálózatok nyomvonalán gallyazást végez. Ennek során a vezetékek bioztponsági övezetébe nőtt fákat és ágakat távolítják el.
A munkavégzés időtartama:
2020. szept. 1 - 2021. április 30.
A levágott gallyakat a település belterületéről a levágás után 5 munkanapon belül elszállítják. A külterületen a levágott faágakat a helyszínen hagyják.
2020. szeptember 14.
 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

szatypm.jpg

MEGHÍVÓ

Szatymaz Község Képviselő-testülete 2020. szeptember 17. napján (csütörtök) 14:30 órától
rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
Szatymaz, Dózsa György utca. 42.


[ Tovább ]
2020. szeptember 11.
 

 Csongrád-Csanád megyei identitás erősítése

A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a "Megyei identitás erősítése" című, TOP-5.3.2-17 kódszámú felhívásra, amelynek célja a Csongrád-Csanád megye egészének és településeinek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése.
A közösségek, helyi partnerség, együttműködés, a civil szféra, illetve általában a közösségi, térségi, megyei identitás, a településhez, térséghez, megyéhez kötődés erősítésre szorul. Ezért fontos a társadalmi aktivitás és együttműködés növelése. A települési, megyei közösségek erősítésében kiemelt szerepet képesek betölteni a célzott közösségi programok, rendezvények, illetve a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat.
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat vezetése négy fő prioritást tűzött ki zászlajára a következő időszakra: a hagyomány- és kultúra ápolását, az egészségmegőrzést, a turizmust és a klímavédelmet kiemelt feladatának tekinti.

Tisztelt Válaszadó!
A Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat ezúton köszöni meg, hogy kérdőívének kitöltésére szán néhány percet, amellyel hozzájárul a projekt hatékony és sikeres tervezéséhez, illetve megvalósításához.
Tájékoztatjuk, hogy a kérdőív kitöltése önkéntes és anoním módon történik.
A kérdőívet az alábbi linkre kattintva találja meg.
>>>
2020. szeptember 08.
 

 Telefonos elérhetőségek

eh_telefonok.jpg

Az alábbi telefonszámokon tudják hívni az egyes rendeléseket:

dr. Szilágyi Katalin (gyermekorvos): +36-30-622-9428
dr. Bandl Erzsébet (fogászat):+36-20-213-1330
Igazné Herkó Mária (védőnő): +36-30-481-0308
Mezeiné Bérczy Sarolta (védőnő): +36-20-242-2823
dr. Lengyel Andrea (háziorvos): +36-20-214-1545
 
Kérem Önöket, hogy megosztásokkal juttassuk el az információt minél több emberhez illetve segítsék a környezetükben levő, internetet nem használó lakosokat!
 
Köszönettel: dr. Lengyel Andrea
 
2020. szeptember 02.
 

 Vasúti gyomirtás

A MÁV Zrt. területi igazgatósága a szatymazi állomáson a vasúti pálya mentén az összes vágányt érintő vegyszeres gyomirtást végez. A gyomirtás a lakott terület közvetlen szomszédságában történik.
A gyomirtás időpontja 2020. szeptember 10.
2020. augusztus 25.
 

 ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉS KÖZÉPFOKÚ TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSA

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S   ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ TANULÓK ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSA
 
Szatymaz Községi Önkormányzat pályázatot hirdet a tanyán élő, vagy egyéb okból hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének elősegítése érdekében. 


[ Tovább ]
2020. augusztus 25.
 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

szatypm.jpg
 
MEGHÍVÓ

Szatymaz Község Képviselő-testülete 2020. augusztus 27. napján (csütörtök) 14:30 órától
rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
Szatymaz, Dózsa György utca. 42.


[ Tovább ]
2020. augusztus 19.
 

 SEGÍTŐ TÁMOGATÁS ÉS MENTORÁLÁS

SEGÍTŐ TÁMOGATÁS ÉS MENTORÁLÁS A TELEPÜLÉS LAKOSAINAK000000.png

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN A MÓRAHALMI JÁRÁSBAN
EFOP-1.5.3-16-2017-00039
 
Megvalósítási helyszínek:
Ásotthalom - Bordány - Domaszék – Mórahalom – Üllés - Ruzsa - Szatymaz
 
Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. környezetük fejlesztése által és saját csoporton/családon belüli együttműködésen alapuló komplex készségfejlesztő programot valósít meg a konzorcium felsorolt településein a helyi sajátosságok figyelembevételével.
Olyan mentor programot dolgoztunk ki, amely a térségben élők számára helyben megbízhatóan nyújt lehetőséget a saját problémák megoldási módjainak közös megtalálására.
Célja: a térségben, elsősorban a nehéz helyzetűek számára, a hétköznapi élethez tartozó élethelyzetekben, mindennapi feladatokban támogatás nyújtása (csoportos és egyéni), valamint kapcsolatok létrehozása; a szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése céljából. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A konzorcium tagjainak nyújtott támogatás: 499 587 521 forint, amely 100 %-os finanszírozásban valósul meg. A projekt megvalósítás időtartama 2018.02.01-től 2021.05.01-ig terjed.
 
Módszereink: támogatás és információ nyújtása, felkészítés, tudás átadás és tudás megosztása. A mentorálási folyamat, a pályázati céloknak megfelelően 3 fő fókuszt emel ki. Ezekre előzetesen protokollok kerültek kidolgozásra, amely a szakértő mentor munkáját készíti elő és könnyíti meg. Ezek a kérdés körök: a család, a munka világa és az egészség.
A program keretében, a hátrányos helyzetű családok és egyének, kaphatnak mentori segítséget a megoldások kidolgozásához. Hátrányos helyzetűnek tartjuk azokat, akik egészségükben, munkaképességükben, élethelyzetükben, életkoruknál fogva aktuálisan, vagy tartósan különböző nehézségekkel küzdenek. A mentorálás nem szolgálja akut helyzetek megoldását, de segít abban, hogy a tartósan fennálló problémákban segítséget kapjon az érintett személy.
Amennyiben segítségre van szüksége, kérem keresse kollégánkat az alábbi elérhetőségeken:

Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft.
Telefon: 30/5610039
E-mail: mentor@morahalom.hu
 
 
2020. augusztus 16.
 

 TÁJÉKOZTATÓ LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

szunyorirtas.jpg
 
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén légi úton történő szúnyoggyérítések lesznek.
A kezelés pontos időpontja:
 
és augusztus 12-én a napnyugtát megelőző 1,5 órában.
 
Rossz idő esetén a védekezés 2020. augusztus 13-14-én ugyanebben az időben kerül elvégzésre. 
 
Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.
 
A lakosság részére javasolt intézkedések: A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni.  A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.
2020. augusztus 06.
 

 Lakossági fórum

Lakossági fórum
 
Ezúton szeretném tájékoztatni önöket, hogy Helyi Építési Szabályzatunkat ismét módosítjuk a helyi vállalkozások és az önkormányzat fejlesztési szándékai miatt. Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárás keretében történik.
 
Ezzel egyidejűleg zajlik a partnerségi véleményezés is, amelynek keretében partnereinknek 2020. július 31-étől kezdődően 15 nap áll rendelkezésére, hogy a tervanyag kapcsán véleményüket elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttassák a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájába.
 
A rendezési terv módosításával kapcsolatos észrevételeiket lakossági fórum keretében is lesz lehetőség elmondani a helyszínen vagy a megjelenést követő legfeljebb 8. napon írásban megtenni a hivatal részére.

A fórumot 2020. augusztus 11-én 15:00 órakor tartjuk a szatymazi Dankó Pista Művelődési Házban. 
 
A módosítás tervanyaga megtekinthetó és letölthető a következő linken Szatymaz településre kattintva: http://www.urbanimex.hu 

Barna Károly polgármester

A módosított tervanyag dokumentumai az alábbi linkeken is elérhetők:
 
2020. augusztus 03.
 

Oldal:   <<        >>